image image image

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas mērķi

 

1. Biedrības mērķi ir:

 1. apvienot deju un kustību terapeitus, deju un kustību terapijas studentus un speciālistus, kas savā darbā izmanto dejas un kustības metodes un tehnikas, profesionālajā organizācijā biedrībā “Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija”
 2. attīstīt un uzturēt apmācības un profesionālos standartus, un pārraudzīt profesionālo standartu izpildi deju un kustību terapijā Latvijā, balstoties uz Amerikas un Eiropas profesionālo organizāciju pieredzi un saistībā ar deju un kustību terapijas attīstības tendencēm Eiropā;
 3. veicināt deju un kustību terapijas profesijas attīstību Latvijā, nodarbojoties ar aktuāliem deju un kustību terapijas profesionālajiem, organizatoriskajiem un attīstības jautājumiem;
 4. sekmēt savu biedru savstarpējo sadarbību;
 5. veicināt savu biedru atbildību par savas profesionālās izglītības un kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu;
 6. rūpēties par biedru ekonomisko un profesionālo interešu aizsardzību;
 7. popularizēt Deju un kustību terapijas idejas un profesiju Latvijā;
 8. organizēt pieredzes apmaiņu un profesionālās izaugsmes iespējas pašas biedrības iekšienē un sadarbībā ar citām profesionālām organizācijām Latvijā un pasaulē;
 9. sagatavot biedru dokumentāciju sertifikācijai un resertifikācijai;
 10. iekļauties Eiropas Deju un kustību terapijas asociācijas (angl. The European Association Dance Movement Therapy) darbībā.

 

2. Biedrība sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, citām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem un citām juridiskām un fiziskām personām.

 

3. Paredzēto mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā nolūkā Biedrība ir tiesīga:

 • brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;
 • izveidot un izdot savus izdevumus;
 • organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās atbilstoši likumam;
 • uzturēt sakarus ar citu valstu organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām;
 • veikt citu publisku darbību.

 

Statūti