Vēsture


Sadaļa ir izstrādes stadijā

Šeit būs iespēja iepazīties ar LDKTA vairāk kā 10 gadus ilgo vēsturi un personībām, kas to veidojušas.