Vizuāli plastiskās mākslas terapija 

www.arttherapy.lv

 

Mūzikas terapija 

www.muzikasterapija.lv

 

Drāmas terapija

http://dramasterapija.lv/