image image image

Deju un kustību terapija ieteicama, ja:

 

  • Jums ir emocionālas problēmas, neatrisināti konflikti vai pārmērīgs stress
  • Jūs vēlaties pilnveidot komunikācijas iemaņas, veicināt sevis izpēti un izpratni
  • Jūs piedzīvojat intensīvus pārdzīvojumus, bet ir pārāk grūti par tiem runāt
  • Jums ir neapmierinātība ar savu ķermeņa tēlu, personiskās grūtības izpaužas ķermeniskā formā (grūtības atslābināties, sāpes ķermenī u.c.)
  • Jums ir trauksme attiecībā uz fizisku kontaktu, tuvību vai uzticēšanos 
  • traumas vai pārdzīvojumu dēļ esat zaudējis pašpārliecību, izjūtu par iekšējo spēku
  • Jums ir sarežģīts dzīves periods – zaudējums, krīze, izmaiņas
  • jūtaties „iestrēdzis” kādās problēmās, vai izjūta par savu dzīvi ir tāda, ka kaut kas nav pareizi
  • Jums ir grūtības izmantot verbālu saskarsmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto no:

http://suzanneriver.com/services/bodywork-and-movement-therapy/

http://hancockcenter.net/index.php?page=annual-reports

http://jaredmoore.exaltchrist.com/christian-truth/10-myths-about-body-image-issues/