image image

Deju un kustību terapija Jums palīdzēs:

 

  • izprast un pieņemt savu emocionālo un fizisko stāvokli
  • veicināt fiziskās, domāšanas un emocionālās izmaiņas
  • izjūtas formulēt vārdos, attīstīt sevis apzināšanos un pieņemšanu
  • paaugstināt pašvērtību, veicināt pozitīvu priekšstatu par savu ķermeni
  • attīstīt un pilnveidot dažādas kustību kvalitātes – koordināciju, līdzsvaru utt.
  • mazināt sasprindzinājumu
  • attīstīt sociālās prasmes, pilnveidot komunikācijas iemaņas un attīstīt uzticēšanos attiecībās
  • izpētīt eksistenciālos jautājumus (dzīves jēga, izvēle, atbildība u.c.)
  • pārdzīvot zaudējuma pieredzi un izvēles iespējas
  • nonākt kontaktā ar iekšējiem resursiem un radošo potenciālu
 

Foto no: 
http://essentialsomatics.wordpress.com/2010/07/16/
relaxing-the-center-for-better-balance/
http://balletnews.co.uk/ballet-and-parkinsons/