image image

Kas ir deju un kustību terapija?

 

Deju un kustību terapija (DKT) Latvijā ir veselības aprūpes joma, kurā pacientu/klientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā izmanto deju un kustību, lai radošā veidā panāktu izmaiņas kustību stilā, emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā un nonāktu pie pilnīgākas psihiskās, emocionālās un sociālās integrācijas, personības izaugsmes un izmaiņām, kā arī dažādu simptomu mazināšanās. 

(Izstrādāta Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijā, 2009.)

 

Deju un kustību terapijas balstās teorētiskā pieņēmumā par ķermeņa un psihes savstarpējo saistību (ang. body-mind connectivity), kas tiek pamatots gan ar mūsdienīgiem neirozinātņu atklājumiem, gan ar pētījumiem psiholoģijā par ķermeņa pozu un kustību ietekmi uz cilvēku emocionālo stāvokli.

 

Citiem vārdiem sakot, deju un kustību terapija savā darbā izmanto mākslu – deju un kustību, – lai uzlabotu pacientu un klientu fizisko, emocionālo, kognitīvo (uztvere, atmiņa, domāšana u.c.) un sociālo veselību. Balstoties pamatnostādnē par ķermeņa un psihes ir savstarpējo mijiedarbību, izmaiņas ķermenī un kustībās rada izmaiņas Jūsu emocionālajā stāvoklī.

 

Deju un kustības terapijas procesā, atšķirībā no dejošanas un fizioterapijas, nozīme ir radošai sadarbībai ar terapeitu un Jūsu pārdomām par šo procesu.

 

Deju un kustību terapija ir viena no četrām mākslu terapijas specializācijām.

 

 

 

 

Foto no:

http://ibahiyya.e-monsite.com/pages/archives-cours/cours-sur-la-liberte/

l-esprit-et-la-matiere-l-homme-est-il-determine-par-son-corps.html