Medicīnas tehnoloģijas metodes apraksts "Deju un kustību terapija"

 

Savā specialitātē mākslas terapeits kā funkcionālais speciālists atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā: 

  1. pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus; 
  2. veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un dod atzinumus; 
  3. veic profesionālās izglītības darbu.
(Ārstniecības likums 45.2 pants 1.daļa)

 

Izvērsts medicīnas tehnoloģijas metodes "Deju un kustību terapija" apraksts atrodams šajā saitē www.vmnvd.gov.lv