Informācija atjaunota 04.09.2017.

 

Mākslas terapeitu resertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943

par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

Sertifikācijas organizācija 

1. Sertifikācijas institūcija ir sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju.

2. 2016. gada 20. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

Anda Upmale, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Indra Majore-Dūšele, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece

Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre

Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle

Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle

Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle

Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas locekle

  

Resertifikācijas kārtība

3. Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu (1.pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

1)  Resertifikācijas lapu (2. pielikums). Ir jāuzrāda 150 tālākizglītības punkti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem sertifikāta derīguma termiņa laikā, no kuriem vismaz 60 % ir iegūti mākslas terapijā.

2)  Profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (3. pielikums);

3)  Dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (4. pielikums);

4)  Maksājumu apliecinošu dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu 48,38 eiro apmērā.

5)  Apliecinājumu par to, ka ir savas profesionālās organizācijas biedrs.

6)  Apliecinājumu par individuālās un grupas terapijas pieredzi.

 

4. Dokumentus iesūta elektroniski un iesniedz papīra formātā (pēc nepieciešamo labojumu izdarīšanas) sertifikācijas komisijas loceklei Zandai Lauvai, e-pasts: MTsertifikacija@gmail.com, tel.26357358.

 

Pilna resertifikācijas kārtība ar pielikumiem šajā  

Resertifikācijas lapa