Kas ir deju un kustību terapeits?

 

Mākslas terapeits ir ārstniecības persona, kas ir ieguvusi maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, mūzika, drāma) 

(saskaņā ar MK 2009.g. noteikumiem Nr. 268 un Nr. 763

un 2010.g. noteikumiem Nr. 461)


Pēc izglītības iegūšanas mākslas terapeits kā ārstniecības persona sertificējas. Ārstniecības personas sertifikāts apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetents patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. Sertificēts mākslas terapeits turpina tālākizglītoties un supervizē savu praksi.

(saskaņā ar Ārstniecības likumu un MK 2012.g. noteikumiem Nr.943)


Mākslas terapeits – funkcionālais speciālists (fizioterapeits, ergoterapeits, reitterapeits, tehniskais ortopēds, klīniskais logopēds, uztura speciālists, mākslas terapeits) ir ārstniecības persona, kas ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko medicīnisko izglītību un darbojas atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā.
(saskaņā ar Grozījumiem Ārstniecības likuma 45.1 pantā,
likums pieņemts Saeimā 2012.gada 21.jūnijā, stājas spēkā 2012.gada 11.jūlijā)

 

Savā specialitātē funkcionālais speciālists atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā: 
  1. pārzina cilvēka funkcionālo ierobežojumu novērtēšanu un rehabilitācijas principus; 
  2. veic ārstēšanu, izmantojot atbilstošu diagnostiku, novērtēšanu un medicīniskās tehnoloģijas, un dod atzinumus; 
  3. veic profesionālās izglītības darbu.
(Ārstniecības likums 45.2 pants 1.daļa)

 

Mākslas terapeita profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti: 
  1. LR normatīvie akti (Ministru Kabineta noteikumi) 
  2. Mākslu terapijas profesionālo asociāciju dokumenti Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība 

 

Izglītība 
Rīgas Stradiņa universitātē profesionālās maģistrantūras programma „Mākslas terapija” visās 4 specializācijās (studiju ilgums 2,5 gadi). 

 

Prakses / darba vietas 
Mākslas terapeits strādā veselības aprūpes iestādēs (stacionāros, ambulatorajā veselības aprūpē, rehabilitācijas iestādēs), sociālās aprūpes iestādēs (sociālās aprūpes centros, sociālajos dienestos, krīžu centros, pansionātos, bērnu bāreņu aprūpes centros, bērnu namos, dienas centros personām ar garīgās attīstības traucējumiem u.tml.), izglītības iestādēs (pirmsskolas izglītības iestādēs, speciālās skolās u.tml.).
Mākslas terapeits veic savu profesionālo darbību patstāvīgi, multiprofesionālas vai daudzdisciplināras komandas sastāvā.