MARTA ZANDE

Deju un kustību terapeite


Pilsēta Rīga
E-pasts marta.zande@gmail.com

Strādā ar: bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem

Darba valoda: LV, EN

 

Izglītība:

Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija (specialitātē - deju un kustību terapija) (RSU, 2019)

Ārsta grāds (RSU, 2016)

Papildus:

Darbs projektā "Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem" (Nr. 9.2.2.3/20/A/030) BKUS Hematoonkoloģijas nodaļā (07/07/2021 – 31/01/2022)

Darbs projektos “Multidisciplināra sociālās integrācijas programma jauniešiem ar īpašām vajadzībām” (Nr. DIKS-19-743-lī) un “Solis nākotnē!” (Nr. 7.5./LVM/19/31) biedrībā "Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem" (02/05/2019 – 31/12/2019)