Diplomēti un sertificēti deju un kustību terapeiti

 Diplomēti un nesertificēti deju un kustību terapeiti

 

Sertificēts - ieguvis Mākslas terapeita izglītību (atbilstoši Mākslas terapeita Profesijas standartam) ar specializāciju deju un kustību terapijā. Pēc izglītības iegūšanas sertificējies atbilstoši MK noteikumiem par Ārstniecības personu sertificēšanās kārtību. Ārstniecības personas sertifikāts apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē (Ārstniecības likums). Sertificēts mākslas terapeits turpina tālākizglītoties un supervizē savu praksi.

 

Nesertificēts jeb tikai diplomēts - ieguvis Mākslas terapeita izglītību (atbilstoši Mākslas terapeita Profesijas standartam) ar specializāciju deju un kustību terapijā.