Datu aizsardzība


Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija (LDKTA) respektē un ciena katra indivīda privātumu, un mums sniegto datu drošums un aizsardzība ir mūsu prioritāte. Tādēļ Jūsu datu ieguve, uzkrāšana un izmantošana notiek saskaņā ar 2018.gada 25. Maijā spēkā stājušos Eiropas Savienības Vispārīgo Datu aizsardzības regulu.  

Kādus datus mēs ievācam un kādēļ?

Lai informētu LDKTA biedrus un sekotājus par dažādiem ar LDKTA saistītiem notikumiem, kā arī, lai informētu plašāku publiku par praktizējošiem mākslas terapeitiem un supervīzoriem. Mēs iegūstam Jūsu personisko informāciju (vārdu, uzvārdu), kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi), personas fotogrāfiju. 

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

No Jums. Mēs apkopojam un pēc Jūsu vēlmēm publicējam tos datus, kurus Jūs mums esat iesnieguši tādā formātā, kādā Jūs to vēlaties.

Kam mēs nododam Jūsu datus?

Mēs Jūsu datus nenododam trešajām personām tiešā veidā. Tie dati, ar kuriem Jūs esat izteikuši vēlmi dalīties, tiek ievietoti LDKTA mājas lapas sadaļā ‘’TERAPEITI’’. Informācija, kas satur Jūsu datus, atsevišķos gadījumos var tikt atspoguļota kādā citā mājaslapas sadaļā. Datus redz mājaslapas lietotāji.

Cik ilgi Jūsu dati tiek uzglabāti?

Visi no Jums iegūtie dati tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr Jūs esat LDKTA biedrs, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu datu lietošanas piekrišanu. Pēc šo darbību beigām Jūsu dati tiek izdzēsti drošā veidā vai tie tiks padarīti neaktīvi.

Kontaktinformācija datu aizsardzības jautājumos

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par LDKTA un Jūsu datu apstrādi un aizsardzību, lūdzam rakstīt uz dkt.valde@gmail.com.

Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regula

Lai sīkāk uzzinātu par ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Jūsu tiesībām, lūgums iepazīties ar pievienoto dokumentu zemāk.


Dokumenti