Kas ir DKT?

Deju un kustību terapija (DKT) Latvijā ir veselības aprūpes joma, kurā pacientu/klientu daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai un pārvarēšanai individuāli vai grupā terapeitiskās vides un terapeitisko attiecību kontekstā izmanto deju un kustību, lai radošā veidā panāktu izmaiņas kustību stilā, emocionālajā stāvoklī un domāšanas veidā un nonāktu pie pilnīgākas psihiskās, emocionālās un sociālās integrācijas, personības izaugsmes un izmaiņām, kā arī dažādu simptomu mazināšanās. 

(Definīcija izstrādāta Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijā, 2009.)

Deju un kustību terapija balstās teorētiskā pieņēmumā par ķermeņa un psihes savstarpējo saistību (ang. body-mind connectivity), kas tiek pamatots gan ar mūsdienīgiem neirozinātņu atklājumiem, gan ar pētījumiem psiholoģijā par ķermeņa kustību un pozu ietekmi uz cilvēka emocionālo stāvokli.

Deju un kustību terapijā dažādu problēmu risinājums tiek meklēts ne tikai verbāli runājot, bet arī izmantojot daudzveidīgus deju un kustību elementus un specifiskas metodes.

ASV terapeite Trūdija Šūpa (Trudi Schoop) raksta “Ja psihoanalīze maina prāta stāvokli, tas attiecīgi raisa izmaiņas ķermeņa stāvoklī. Ja deju un kustību terapija maina ķermeņa stāvokli, tas attiecīgi raisa izmaiņas prātā. Abu metožu mērķis ir veicināt izmaiņas cilvēkā, kā ķermeniski tā mentāli’’.

Skatīt vairāk

Lasīt vairāk

Jaunumi

Noslēdzošā "MoveOn" tikšanās Latvijā, 2023.gada 25.-27.augusts

Lasīt vairāk

Atskats uz atkārtoto teorētiski praktisko apmācību semināru "Apzinātībā balstītas deju un kustību terapijas modelis", 08.-10. septembris

Lasīt vairāk

Vēl iespēja pievienoties supervīzijas grupai, kuru vadīs sertificēta supervizore, sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā Lidija Naumova❗️

Lasīt vairāk

Sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā Inga Liepiņa aicina pievienoties terapijas grupai onkoloģijas un citu hronisku slimību pacientu tuviniekiem!

Lasīt vairāk

Jau no 10. jūlija, "GrandVer" klīnikas telpās tiks uzsākta jauna deju un kustību terapijas grupa! Vadīs sertificēta mākslas terapeite ar specializāciju deju un kustību terapijā Anna Golubeva! Nenokavē, piesakies, jo vietu skaits ir ierobežots!

Lasīt vairāk

Atskats uz teorētiski praktisku apmācību semināru "Apzinātībā balstītas deju un kustību terapijas modelis", 16.-18. jūnijs

Lasīt vairāk

Atskats uz Šerbornas attīstošās kustību metodes (SDM) un Piesaistes spēļu (Attachment play) apmācību otro kursa moduli, Latvijā.

Lasīt vairāk

DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJAS GRUPA (aprīlis - jūlijs, 2023)!

Lasīt vairāk

Atskats uz 4.marta praktiski tehnisko meistarklasi "Kaleidoskops kustībā"!

Lasīt vairāk

Latvijas deju un kustību terapijas asociācijas biedru kopsapulce!

Lasīt vairāk

"Kaleidoskops kustībā", LĀPPOS apstiprināti 2 TIP

Lasīt vairāk

"MoveOn" darba vizīte Igaunijā, 2023.gada 10.-12.februāris

Lasīt vairāk

Aicinu pievienoties uz Deju un kustību terapijas sesijām piektdienu pēcpusdienās Rīgas centrā // Lāčplēša ielā 38

Lasīt vairāk

Sociālo prasmju grupa bērniem vecumā no 10-12 gadiem!

Lasīt vairāk

Atskats uz Šernbornas attīstošās kustību metodes (SDM) un Piesaistes spēļu (Attachment play) apmācību pirmo kursa moduli, Latvijā.

Lasīt vairāk

Zeltainajā rudenī tiek uzsākta jauna Deju un kustību terapijas grupa!!

Lasīt vairāk

“MoveOn” ceturtajā Eiropas Deju un kustību terapijas asociācijas (EADMT) konferencē Vācijā

Lasīt vairāk

"Šernbornas attīstošo kustību metodes (SDM) un Piesaistes spēļu (Attachment play) apmācību kurss"

Lasīt vairāk

Profesionāļiem: “Kustību risku izvērtējums pacientiem rehabilitācijā mākslas terapeitu praksē” LĀPPOS 6 TIP

Lasīt vairāk

Latvijas deju un kustību terapijas asociācija svin 15!

Lasīt vairāk

Seminārs Deja, dejas filozofija, radošums deju un kustību terapijā

LDKTA organizē tālākizglītības pasākumu mākslas terapeitiem un citiem funkcionālajiem speciālistiem 6 LĀPPOS TIP apjomā!

Lasīt vairāk

Jauna deju un kustību terapijas grupa

Vada: Mg.Sc.sal., Mg.Art. Simona Orinska, resertificēta deju un kustību terapeite, resertificēta supervizore

Lasīt vairāk

LDKTA biedru kopsapulce 2022

LDKTA biedru kopsapulce notiks 17.01.2022 ZOOM plkst.: 18:00

Lasīt vairāk

Deju un kustību terapija Mākslu terapijas dienu 2021 ietvaros

16.decembrī Mākslu terapijas dienu ietvaros būs iespēja iepazīt deju un kustību terapiju grupā un iesaistīties radoši kustīgā notikumā ''Kaleidoskops kustībā''

Lasīt vairāk

Sadarbojoties Baltijas valstu deju un kustību terapeitiem, uzsākts Nordplus projekts “MoveOn”

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija sākusi īstenot programmas Nordplus projektu “MoveOn”

Lasīt vairāk

Dr.Ņikitas Bezborodova lekcija ''Dzimumidentitātes traucējumi bērnu un pusaudžu vecumā''

Lekcija būs noderīga ikvienam speciālistam, kas vēlas izzināt dzimumidentitātes tēmu no medicīniskā skatu punkta, un īpaši tiem, kas strādā ar bērniem un pusaudžiem.

Lasīt vairāk

Deju un kustību terapeiti RSU Zinātnes nedēļā 2021

Lasīt vairāk

Deju un kustību terapija Mākslas terapiju studējošajiem par samazinātu maksu

Lasīt vairāk