Projekti


Turpinās darbs Baltijas valstu Deju un kustību terapijas asociāciju kopīgajā projektā “MoveOn”

 

No 2022. gada 28. līdz 30. aprīlim norisinājās otrā Nordpuls projekta “MoveOn” tikšanās Viļņā.

Tikšanās laikā notika darbs pie metožu atlasīšanas iekļaušanai pašpalīdzības rokasgrāmatā “MoveOn”.

Metodes tika atlasītas, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem par Covid – 19 pandēmijas fiziskajām, psiholoģiskajām un sociālajām sekām, kā arī apzinot metodes, kuras jau tiek izmantotas šo seku mazināšanā. Potenciāli rokasgrāmatā iekļaujamās metodes tika izmēģinātas arī praktiski.

Šī rokasgrāmata, kurā tiks apkopotas dažādas ķermenī, kustībā un dejā balstītas tehnikas, ar norādījumiem to izpildei, ir viens no svarīgākajiem projekta rezultātiem, kuru varēs izmantot palīdzošo profesiju pārstāvji, kā arī ikviens interesents. Tā būs pieejama elektroniski Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Deju un kustību terapijas asociāciju mājaslapās angļu, kā arī latviešu, lietuviešu un igauņu valodās.

Tikšanās laikā norisinājās arī meistarklase – “Somatic tools for self-regulation” (Somatiskās tehnikas pašregulācijai), kuru vadīja somatikas speciāliste no Lietuvas Auksė Luišaitė-Jauniškė.

Darbs projektā turpināsies, izstrādājot metožu aprakstus, kā arī video un audio materiālus,  demonstrējot metožu praktisko izmantošanu.

No Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas (LDKTA) projektā piedalās, tā koordinatore, LDKTA biedre Liene Bebriša, kā arī LDKTA valdes locekles – Rūta Marherte, Ilze Lejniece un Santa Grīnfelde.

Nākamā projekta tikšanās gaidāma 2022. gada oktobra mēnesī Tallinā, Igaunijā.

Projekts tiek realizēts ar programmas Nordplus finansiālo atbalstu

 

Ziemeļvalstu ministru padomes programmas NORDPLUS projekts “MoveOn”

 

Projekta numurs: NPAD-2021/10031

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2021. – 31.03.2023.

Projekta koordinējošā organizācija: Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija (LDKTA).

No LDKTA projektā piedalās, tā koordinatore, LDKTA biedre Liene Bundiķe, kā arī LDKTA valdes locekles – Rūta Marherte, Ilze Lejniece un Santa Grīnfelde.

Projekta partnerorganizācijas:

  • Lietuvas Deju un kustību terapijas asociācija (Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija)
  • Igaunijas Radošo mākslu terapiju biedrības Deju un kustību terapijas departaments (Eesti Loovteraapiate Ühingu tantsu- ja liikumisteraapia osakond).

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu palīdzošo profesiju pārstāvjiem (veselības aprūpes, sociālajā un izglītības jomā strādājošajiem) Covid-19 izraisīto fizisko, psiholoģisko un sociālo seku mazināšanai, izstrādājot praktiski viegli lietojamu, elektroniski pieejamu rokasgrāmatu “MoveOn”, kurā apkopotas dažādas ķermenī, kustībā un dejā balstītas tehnikas, ar norādījumiem to izpildei. Rokasgrāmata tiks papildināta ar video, kuros tiks demonstrēta tehniku praktiskā izmantošana. 

Projekta īstenošanas periodā paredzētas 4 starptautiskās tikšanās (divas tikšanās notiks Latvijā, viena Lietuvā un viena Igaunijā).

Projekta ietvaros paredzētas 9 meistarklases (katrā no projekta dalībvalstīm tiks organizētas 3 meistarklases) palīdzošo profesiju pārstāvjiem. Meistarklašu mērķis ir iepazīstināt mērķauditoriju ar rokasgrāmatu “MoveOn”, tās praktisko izmantošanu. Meistarklases vadīs deju kustību terapeites, kuras piedalās projektā.

No 2021. gada 26. – 28. augustam Latvijā notika pirmā projekta dalībnieku tikšanās, kuras laikā notika turpmāko projekta aktivitāšu plānošana, kā arī meistarklases. Deju un kustību terapeite Indra Majore Dūšele vadīja meistarklasi par apzinātības principu un metodikas izmantošanu deju un kustību terapijā, savukārt Aleksandera tehnikas speciāliste Laura Liekniņa piedāvāja meistarklasi par Aleksandera tehnikas principiem, papildinot ar praktiskiem paņēmieniem.

Nākošā tikšanās projekta ietvaros norisināsies 2022.gada janvārī Viļņā, Lietuvā.

 

Projekts tiek realizēts ar programmas Nordplus finansiālo atbalstu