Valde


Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas

valdes sastāvs kopš 2020.gada 21.februāra:

 

Elīna Cauna - Ņitavska, valdes priekšsēdētāja

Santa Grīnfelde, valdes priekšsēdētājas vietniece

Mārtiņš Etkins, valdes loceklis

Rūta Marherte, valdes locekle

Ilze Lejniece, valdes locekle