Sertifikācija un resertifikācija


Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

Informējam, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.

 

LMTAA Sertifikācijas komisija:

Edīte Krevica, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Anda Upmale-Puķīte, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece

Sandra Barsineviča, sertifikācijas komisijas sekretāre

Indra Majore-Dūšele, sertifikācijas komisijas locekle

Līga Rundāne, sertifikācijas komisijas locekle

Kristīne Vende-Kotova, sertifikācijas komisijas locekle

Mirdza Liepiņa, sertifikācijas komisijas locekle

 

INFORMĀCIJAS AVOTI ar ko ir jāiepazīstas re/sertifikācijas pretendentam:

·    MK noteikumi Nr. 943 “Ārstniecības personas sertifikācijas kārtība” 

·     MK noteikumu Nr. 943 5.pielikums “Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi”, kurā noteikti tālākizglītības pasākumi, kurus var iekļaut  Resertifikācijas lapā. 

·       Sertifikācijas kārtība

·       Resertifikācijas kārtība

·       Biežāk uzdotie jautājumi 

·       Sertifikāta derīguma termiņi

·       Prasības dokumentu sagatavošanai ar elektroniski drošu parakstu (biežāk uzdoto jautājumu sadaļā maksluterapija.lv)

 

KONTAKTIEM: MTsertifikacija@gmail.com

Sertifikācijas komisija izskata tikai tādus jautājumus, kuri nav izlasāmi norādītajos informācijas avotos vai patstāvīgi izlemjami. Jautājumus izskata koleģiālās sēdēs iepriekš noteiktos datumos. Atbildes tiks sniegtas pēc sēdes, atsevišķos gadījumos arī pēc saskaņošanas ar LĀPPOS Sertifikācijas padomi. SK sēžu datumi 2023. gadam atrodami LMTAA mājas lapā sadaļā Sēdes.

 

Plašāka informācija par sertifikāciju un resertifikāciju, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un Sertifikācijas komisijas sēžu datumi ir pieejami LMTAA mājas lapā www.maksluterapija.lv, vai klikšķinot te: Sēdes un Biežāk uzdotie jautājumi

 

Aktuālā sertifikācijas un resertifikācijas kārtība (atjaunota 16.11.2022) un sertifikācijas/resertifikācijas lapas atrodamas zemāk (Dokumenti)

 

Mākslas terapeitu sertifikācija (klikšķini virsū!)

  

 

SERTIFIKĀCIJA 2023 

 

PAVASARĪ

25.02.2023. Sertifikācijas dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Sertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (10. pielikums)

29.04.2023. Gadījuma analīzes iesniegšana elektroniski e-pastu MTsertifikacija@gmail.com . Sertifikācijas dokumentu oriģinālu papīra formātā ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē.  Vieta tiks precizēta, laiks 9.30-12.00. Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.

27.05.2023. Sertifikācijas eksāmens. Gadījuma analīze drukātā formātā iesniedzama sertifikācijas eksāmena dienā  (sk. Sertifikācijas kārtību 2023.gadam)

 

RUDENĪ

05.08.2023. Sertifikācijas dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Sertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (10. pielikums)

14.10.2023.  Gadījuma analīzes iesniegšana elektroniski e-pastu MTsertifikacija@gmail.com . Sertifikācijas dokumentu oriģinālu papīra formātā ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē.  Vieta tiks precizēta, laiks 9.30-12.00. Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.

04.11.2023. Sertifikācijas eksāmens.  Gadījuma analīze drukātā formātā iesniedzama sertifikācijas eksāmena dienā  (sk. Sertifikācijas kārtību 2023.gadam)

 

Mākslas terapeitu resertifikācija (klikšķini virsū!)

 

RESERTIFIKĀCIJA 2023

 

PAVASARĪ

25.02.2023. dokumentu iesniegšana pretendentiem ar sertifikāta derīguma termiņu 25.05.2023.*  Dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Resertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (8. pielikums)

29.04.2023. papīra formātā iesniedzamo resertifikācijas dokumentu oriģinālu ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē. Vieta tiks precizēta, laiks 9.30-12.00. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.

Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu.

 

RUDENĪ

05.08.2023. dokumentu iesniegšana pretendentiem ar sertifikāta derīguma termiņu 01.11.2023.* un 03.11.2023.* Dokumenti pirmreizējai izskatīšanai tiek iesniegti elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu MTsertifikacija@gmail.com atbilstoši Resertifikācijas kārtībā noteiktajām tehniskām prasībām (8. pielikums)

14.10.2023. papīra formātā iesniedzamo resertifikācijas dokumentu oriģinālu ar precizējumiem un papildinājumiem iesniegšana klātienē. Vieta tiks precizēta, laiks 9.30-12.00. Lūdzu ieplānojiet šo laiku savlaicīgi, lai personiski varētu ierasties un iesniegt dokumentus.

Ierašanās pēc individuāla pieraksta. Informācija par pierakstu tiks nosūtīta uz pretendentu e-pastu.

 

* Sertifikāta termiņš ir norādīts ar 6 mēnešu pagarinājumu. Saskaņā Likumu par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību (28.pants).

 


Dokumenti