Atskats uz Šerbornas attīstošās kustību metodes (SDM) un Piesaistes spēļu (Attachment play) apmācību otro kursa moduli, Latvijā.


Atskatoties uz 13., 14. jūnija apmācībām, varam droši apgalvot, ka īstā mācīšanās sāksies tikai tagad. Brīdī, kad varēsim sākt lietot savā praksē Šerbornas attīstošo kustību metodi, pārdomāt pieredzēto un dalīties ar zināšanām.

Mums bija tas gods un iespēja kļūt par Šerbornas attīstošās kustību metodes (Sherborne Developmental Movement) praktiķiem, kā arī gūt priekšstatu par piesaistes spēļu (Movement Attachment play) metodi, saņemot Movement Attachment play Beginner sertifikātu.
"Mācīšanās darot" (Learning by doing), ir brīnišķīgs veids kā savienot teorētiskās zināšanas ar praksi un nostiprināt tās. Pateicība mūsu apmācību vadītājām Lonneke van Elburg un Stefanie van Ruijven, kā arī visiem dalībniekiem!


Zemāk ir atsauksme no sertificētas mākslas terapeites ar specializāciju deju un kustību terapijā Unas Rēķes un pievienotajās bildēs ir atspoguļots mūsu mācību ceļojums! Turpinājums sekos!🌿


Piedalījos Šerbornas attīstošās kustību metodes un piesaistes spēļu apmācību kursa otrajā daļā, kas Rīgā noritēja 13.-14.jūnijā. Divu dienu kursā ieguvu gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas piedāvāto metožu pielietošanā. Īpaši noderīga, manuprāt, ir drošā pamata, kustību vajadzību un izpausmju strukturētā shēma un tās pielietojums praksē, kura ļauj atgriezties pie kustības, kas bijusi nepieciešama un, iespējams, iztrūkusi attiecīgajā bērna vecumposmā. Kursa vadītājas iedvesmo ar savu silto un entuziasma pilno attieksmi! Lieliski noderēs manā praksē darbā ar bērniem, pusaudžiem un viņu vecākiem”🍃

 

Paldies mākslas terapijas studentēm Diānai Semerovai, Paulai Lozdai un Anastasijai Rekutai Džordževicai par sākotnējo ideju un iniciatīvu šo apmācību organizēšanā! 

 

Atpakaļ