Noslēdzošā "MoveOn" tikšanās Latvijā, 2023.gada 25.-27.augusts


Tikšanās tika organizēta Rīgā, tāpat kā projekta uzsākšanas vizīte 2021. gada augustā. Tikšanās laikā projekta dalībnieki (deju un kustību terapeiti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) iepazinās ar projekta gaitā izstrādātās rokasgrāmatas sagatavoto maketu angļu valodā, kā arī projekta “MoveOn” mājaslapu, kas šobrīd ir izstrādes stadijā. Kopīgi noskatījāmies un pārrunājām izveidotās video instrukcijas atsevišķām rokasgrāmatā iekļautajām metodēm.

Šobrīd rokasgrāmatas un video instrukcijas ir angļu valodā. Projekta nākošās aktivitātes ir saistītas ar projekta materiālu sagatavošanu nacionālajās valodās (latviešu, lietuviešu un igauņu).

Pēc materiālu sagatavošanas nacionālajās valodās tiks organizētas meistarklases (3 katrā no valstīm), lai iepazīstinātu ar rokasgrāmatu “MoveOn” palīdzošo profesiju pārstāvjus - veselības aprūpē, izglītībā, kā arī sociālajā darbā strādājošos.

Vizītes ietvaros notika Body-Mind Centering meistarklase, kuru vadīja deju un kustību terapeite no Igaunijas - Mari Mägi.

Neskatoties uz to, ka šī bija pēdējā projekta “MoveOn” tikšanās klātienē, projekta aktivitātes (rokasgrāmatas sagatavošana nacionālajās valodās, mājaslapas izstrāde, kā arī meistarklašu vadīšana) vēl turpināsies līdz pat 2023. gada beigām. Atgādināsim, ka rokasgrāmatas mērķis ir veicināt palīdzošo profesiju pārstāvju izpratni par ķermenī – kustībā – dejā balstītām metodēm.

 

Projekts tiek realizēts ar Ziemeļvalstu Ministru padomes programmas Nordplus finansiālo atbalstu.

Atpakaļ