Sadarbojoties Baltijas valstu deju un kustību terapeitiem, uzsākts Nordplus projekts “MoveOn”


 

Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija (LDKTA) saņēmusi finansiālo atbalstu Ziemeļvalstu Ministru padomes programmas Nordplus* projektu konkursa ietvaros – projekta “MoveOn” īstenošanai.

Projekta koordinējošā organizācija ir LDKTA, savukārt projekta partneri ir Lietuvas Deju un kustību terapijas asociācija (Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacija) un Igaunijas Radošo mākslu terapiju biedrības Deju un kustību terapijas departaments (Eesti Loovteraapiate Ühingu tantsu- ja liikumisteraapia osakond).

No LDKTA projektā piedalās, tā koordinatore, LDKTA biedre Liene Bebriša, kā arī LDKTA valdes locekles – Rūta Marherte, Ilze Lejniece un Santa Grīnfelde.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu palīdzošo profesiju pārstāvjiem (veselības aprūpes, sociālajā un izglītības jomā strādājošajiem) Covid-19 izraisīto fizisko, psiholoģisko un sociālo seku mazināšanā, izstrādājot praktiski viegli lietojamu, elektroniski pieejamu rokasgrāmatu “MoveOn”, kurā apkopotas dažādas ķermenī, kustībā un dejā balstītas tehnikas, ar norādījumiem to izpildei. Rokasgrāmata tiks papildināta ar video, kuros tiks demonstrēta tehniku praktiskā izmantošana. 

No 2021. gada 26. – 28. augustam Latvijā notika pirmā projekta dalībnieku tikšanās, kuras laikā notika turpmāko projekta aktivitāšu plānošana, kā arī meistarklases. Deju un kustību terapeite Indra Majore-Dūšele vadīja meistarklasi par apzinātības principu un metodikas izmantošanu deju un kustību terapijā, savukārt Aleksandera tehnikas speciāliste Laura Liekniņa piedāvāja meistarklasi par Aleksandera tehnikas principiem, papildinot ar praktiskiem paņēmieniem.

Projekta “MoveOn” dalībnieces – Baltijas valstu deju un kustību terapeites, pauda prieku un gandarījumu par kopīgo darbošanos, kas sniegs ieguldījumu palīdzošo profesiju pārstāvju psihoemocionālās veselības veicināšanā.

Nākošā tikšanās projekta ietvaros norisināsies 2022.gada janvārī Viļņā, Lietuvā.

 ____________________________________________________________________________________________

*Projekts tiek realizēts ar programmas Nordplus finansiālo atbalstu

 

/ziņojumu sagatavoja projekta koordinatore Lienīte Bebriša/

Atpakaļ