Tiek komplektēta jauna SUPERVĪZIJAS grupa! Kā arī iespēja pieteikties individuāli uz SUPERVĪZIJU pie Lidijas Naumovas!


🗓 Plānots veidot grupu piektdienās, 1x mēnesī.

⏰ Ilgums - 3 stundas. Grupas laiks tiks precizēts individuāli, par to vienojoties ar grupas dalībniekiem.

🧍Grupas lielums: 6-8 cilvēki.

🏠 Klātienē (Katrīnas iela 5), bet, ņemot vērā grupas iespējas, var tikt izmantota Zoom platforma.

 

Pieteikties ✏️ uz: lidija.naumova@inbox.lv, vai ☎️/ ✏️ uz tālr. 29605089

 

❗️Pieejamas arī individuālās supervīzijas

Atpakaļ