ALVĪNE MILERE

Sertificēta deju un kustību terapeite (sert.nr.: 18736)


Pilsēta Strenči, Sigulda, Rīga
Telefons 26544350
E-pasts alvinemilere@gmail.com

Strādā ar: pusaudžiem, pieaugušajiem un senioriem individuāli un grupās. Valodas: LV, ENG

Darba vieta:

  • No 02.03.2022. - šim brīdim VSIA “STRENČU PSIHONEIROLOĢISKĀ SLIMNĪCA” — Darbs ambulatori un stacionārā — Pieaugušajiem un senioriem  ar dažāda veida psihiskām saslimšanām.
  • Vada meistarklases, psihoizglītojošas lekcijas projektu ietvaros. 

 

* Maģistra grāds veselības aprūpē, mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija - deju un kustību
terapeits (RSU, 2022). Ārstniecības personas reģistrācijas numurs : 45190065085

* Sertificēta deju un kustību terapeite (sert.nr.: 18736) - Derīguma tremiņš: 04.11.2028

* No 04.03.2023 - šīm brīdim LATVIJAS DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJAS ASOCIĀCIJAS valdes priekšsēdētāja vietniece, valdes locekle. 

 

Papildus apgūtās metodes:

ŠERBORNAS ATTĪSTOŠO KUSTĪBU METODES PRAKTIĶIS (International Sherborne Co-Opertion, 2024)

APZINĀTĪBĀ BALSTĪTAS DEJU UN KUSTĪBU TERAPIJAS MODELIS. Indras Majores-Dūšeles adaptētā metode darbam apzinātības pieejā. 2023

IEVADAPMĀCĪBASPASAKU TERAPIJĀ. Pie Ivetas Gēbeles (Psiholoģe, pasaku terapeite, Junga
analītiskais psihoterapeits apmācībā). 2021

Pieaugušo neformālās izglītības programma “METAFORISKĀS ASOCIATĪVĀS KĀRTIS (MAK) KĀ PAPILDMETODE PALĪDZOŠO PROFESIJU DARBĀ”. (Pie Sanitas Strodas, psiholoģe, smilšu spēles terapijas metodes praktiķe, MAK praktiķe) 2021.

Iepriekšējā darba pieredze: 

  • Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā “Veldre” — DKT Pieaugušajiem ar dažāda veida psihiskām saslimšanām.
  • Siguldas slimnīca, Rehabilitācijas nodaļa — Pieaugušajiem ar hroniskām sāpēm. Pieaugušajiem un bērniem pēc traumām, kā arī ar stājas traucējumiem, artrītu, onkoloģiskām saslimšanām medicīniskajā rehabilitācijā.
  • Rīgas 1. pamatskola — attīstības centrs. Bērniem un pusaudžiem ar garīgās attīstības, uzvedības un funkcionālajiem traucējumiem.

* Izstrādājusi maģistra darba pētījumu: "Terapeitisko aliansi veidojošās komponentes un ietekmējošie faktori mākslu terapijā" /Components establishing and factors influencing the therapeutic alliance in arts therapy/ 2022 https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/7548